Artikel
 

Nevengeul in de Waal

Nevengeul in de Waal

 

Nevengeul en aanleg eiland in de Waal

Door het veranderende klimaat krijgen de rivieren steeds meer water te verwerken. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen meer ruimte aan de rivieren. Deze maatregelen langs de IJssel, Lek, Maas en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier.

Ruimte voor de Waal Nijmegen is één van die maatregelen. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier ook nog eens in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was hier goed te zien dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen het water waren dus rivierkundige maatregelen noodzakelijk.

Na een uitvoerige maatschappelijke discussie heeft de landelijke politiek besloten de dijk bij Nijmegen-Lent 350 m. landinwaarts te verleggen. Zodoende komt er ruimte om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt.

Voor Nijmegen betekent het ook een grote ruimtelijke ingreep in het hart van de stad. Door het verleggen van de dijk en het graven van een nevengeul ontstaat een langgerekt eiland in de Waal. Dit eiland komt te liggen pal tussen het oude historische centrum op de zuidoever en het (grotendeels) nieuwe stadsdeel Waalsprong op de noordoever. Het eiland en de nevengeul vormen samen een uniek rivierpark, dat zal worden ingericht met een mix van water en natuur, recreatie en stedelijke activiteiten.