Routes
 

Lekker Landschap in Heikant!

Lekker Landschap in Heikant!

 
Startpunt

Kookstudio De Drie Hoefijzers, Julianastraat 98, 4566 AJ Heikant

Routebeschrijving

Je vertrekt vanaf boerderij De Drie Hoefijzers aan de rand van het dorp Heikant. 

Heikant was tot nog niet zo heel lang geleden nog geen echt dorp. De bebouwing bestond uit een boerderij en wat huizen en hoorden onder het nabij gelegen dorp Sint Jansteen. Het buurtschap De Drie Hoefijzers, even verderop bestaat al sinds begin 18de eeuw. De boerderij De Drie Hoefijzers (omstreeks 1800) was de enige boerderij in het buurtschap De Drie Hoefijzers en is er waarschijnlijk naar vernoemd.

Je loopt door de Julianastraat richting het westen. 

Langs de weg staan grote eikenbomen. Heikant ligt op een oude dekzandrug. De naam verwijst naar de rand van de heide. Ten zuiden van de weg kwam heide voor, zelfs tot in het dorp Koewacht. Nu is er nog slechts een piep klein plukje van over. Aan de noordkant van de Julianastraat liggen de typische Oost Zeeuws-Vlaamse polders.

Je nadert het buurtschap De Drie Hoefijzers. Hier heeft vanaf 1730 tot de zestiger jaren van de vorige eeuw een café gestaan op het punt tussen de Juliana- en Lekestraat. Dit café heette De Drie Hoefijzers. Waar die naam precies vandaan komt is onbekend, maar hoefijzers brengen geluk. Drie is een bijzonder getal, dus drie hoefijzers moeten wel geluk brengen. In het café werd Drie Hoefijzerbier getapt. Het buurtschap is vermoedelijk vernoemd naar het café. Het staat op alle kaarten en er is ook een bushalte die die naam draagt. Alleen omdat het tegenwoordig is opgenomen in de bebouwde kom van Heikant, wordt die naam niet meer gebruikt.

In het buurtschap De Drie Hoefijzers, sla je de Oudestraat in. De Oudestraat loopt precies op de grens met België. 

Het landschap verandert hier. Het is afwisselend en geslotener van karakter. Huizen staan meer verspreid en de kavels worden iets kleiner. Er verschijnen meer percelen met bos.

Daar waar de Oudestraat afbuigt, sla je links het pad in. Als je de bosjes bent gepasseerd, steek je een akker over en loop je opnieuw langs een bosje. Hier vind je onverwachte plekjes waar je nog wat kunt plukken om later te gebruiken voor een lekkere lokale pesto.
Je komt op de Speelhofdreef uit en volgt deze naar het noorden tot je weer bij de Julianastraat uitkomt. Aan de overkant zie je het startpunt weer. 

Deze route is samengesteld door Landschapsbeheer Zeeland.

Bijzonderheden

De kookstudio ligt in Zeeuws Vlaanderen, aan de rand van het dorp Heikant, langs de Julianastraat. Dit is de weg die de dorpen Heikant en Koewacht verbindt. Het erf ligt op een oude zandrug, vandaar dat hier in de omgeving ooit ook heide groeide. 

Op 50 m afstand ligt aan de zuidzijde de Belgische grens, waar het bosrijke grondgebied van de gemeente Stekene ligt. In en rond het dorp Heikant zijn nog volop overblijfselen te zien van vlasbewerking die hier vroeger huis aan huis plaatsvond, ook op de boerderij. In de regio zijn nog steeds enkele bedrijven actief in de vlasnijverheid en elk jaar wordt er in Zeeuws Vlaanderen een paar duizend hectare vlas geteeld. Je kunt dan in juni in elke polder het wit of blauw bloeiende vlas op de velden zien staan. 

Ter herinnering aan al de mensen die hier in het vlas hebben gewerkt staat er op het dorpsplein een beeld van De Stuiker (een vlasbewerker). 

In het centrum van het dorp ligt het complex van de Teresiakerk en de bijbehorende pastorie, beide zijn rijksmonumenten. Ook de processiegang naast en achter de kerk, toegewijd aan de H. Teresia, is een rijksmonument.

___________________________________________________________

Winkel

Kaasboerderij De Vos Helenaweg 4 Biervliet
Openingstijden

Dagelijks van
08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00

Iedere zaterdag op de markt in Biervliet, van 07.30 - 12.00

Zie voor meer informatie: www.devoskaas.nl


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
wandelroute Wandelroute vanuit Heikant (2,2 km)
wanneer oogstenOogsttijd
het hele jaar
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • Kaasboerderij De Vos
streekrecepten
Streekrecept
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen