Artikel
 

Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

 

De Krimpenerwaard is het gebied dat omsloten wordt door de Hollandse IJssel, de Lek en de Vlist. 'Krimp' betekent rivierbocht, en een 'waard' is een geheel door rivieren omgeven stuk land. Er zijn meer polders in het gebied. Ten oosten van de Vlist ligt de Lopikerwaard, ten westen de Zuidplaspolder. Het gebied dat nu Krimpenerwaard heet, wordt voor het eerst in documenten vermeld in 944.

Utrechts-Hollands veenweidegebied
Het landschap van de Krimpenerwaard behoort tot het Utrechts-Hollands veenweidegebied. Een waterrijk en landelijk gebied met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Het eeuwenoude cultuurlandschap is gemaakt door mensenhanden.

Al in de twaalfde eeuw zijn hier de toen aanwezige moerassen drooggelegd. Met het droogleggen van de moerassen kwam het veen aan de oppervlakte en ontstond het karakteristieke verkavelingspatroon van lange rechthoekige percelen omgrensd door sloten. Aanvankelijk werd het gebied gebruikt voor akkerbouw. Delen zijn vergraven om er turf van te maken, zo zijn bijvoorbeeld de Reeuwijkse Plassen ontstaan. Door de ontwatering zakte het veen en werd het gebied natter waardoor het nu nog alleen nog geschikt is voor graslanden. Melkveehouderij is ook nu nog de voornaamste agrarische activiteit. De beroemde Goudse kaas komt uit dit gebied. Water en weilanden worden afgewisseld door karakteristieke dorpen en buurtschappen met een agrarisch karakter.

 

Aan het einde van de 18de eeuw werden er plannen gemaakt om in het centrum van de Krimpenerwaard, in de polders Stolwijk en Berkenwoude, een groot gebied te vervenen. Vervenen is het uitbaggeren van veen voor turfwinning. In het midden van de waard zou dit een diepe plas opleveren. Deze zou worden drooggemalen, waardoor een zogenoemde droogmakerij zou ontstaan. Er kwamen een ringdijk, een gedeeltelijk voor scheepvaart geschikte ringvaart met 8 valbruggen en twee schutsluizen. De hele onderneming werd een fiasco en in 1812 gestaakt. De ringvaart en enkele van de karakteristieke bruggen zijn te zien als je over de Goudseweg rijdt van Stolwijk naar Gouda.

Karakteristieke natuur
In de Krimpenerwaard zijn diverse natuurreservaten gelegen die worden beheerd door het Zuid Hollands Landschap. De meeste van deze reservaten beogen de karakteristieke veenweidenatuur met zijn bijzondere en karakteristieke (water- en moeras)planten en dieren te behouden. Op deze route kom je achtereenvolgens langs Veerstalblokboezem, Middelblokboezem, Stolwijkse Boezem, Kattendijksblokboezem, Polder Nesse, Berkenwoudse Boezem, Koolwijk, Sijghkade.