Routes
 

Foodwalk Landgoed Ockenburgh

Foodwalk Landgoed Ockenburgh

 
Startpunt

Parkeerplaats Ockenburg aan de Monsterseweg in Den Haag.

Routebeschrijving

Deze route is samengesteld door Bureau Mens & Groen in opdracht van De Groene Motor

LA = LinksAf; RA=RechtsAf; RD=RechtDoor; ri=richting; straatnaam tussen () betekent dat er niet direct een bordje met die naam zichtbaar is.

Verlaat de Parkeerplaats en loop de oprijlaan/asfaltweg verder af richting Huize Ockenburgh.

In de berm tussen de weg en het naastliggende pad staat melde (op een soort van verstoorde grond, dus op termijn verdwijnt deze wellicht). Langs de weg staan lindebomen.

Aan het eind van de P-plaats is er een pad naar links met bord Welkom. Neem niet dit pad maar ga hier RD, de laan blijven volgen. Even verderop is er weer een pad naar links, ga ook hier RD en blijf de weg volgen. Daar waar er bij een lantarenpaal rijen houten plaatjes staan + bordje voetpad ga je LA het pad in ri Chalet Ockenburg.

In de grasveldjes onder de bomen staan grote hoeveelheden hondsdraf.

Het pad gaat langs het Chalet Ockenburgh (horecagelegenheid) met een bocht naar rechts langs een wit bankje.

Achter het bankje staan frambozen.

Bij de kruising LA en direct weer RA, het water aan je linkerhand houden.

In het gras staan madeliefjes. Op enkele plekken vind je hier ook grote klis en vlier.

Ga het bruggetje over en RD het heuveltje op. Aan je rechterhand staan speeltoestellen. Dit pad buigt naar rechts om de toestellen heen.

Langs het pad staan veel bramen.

Blijf het pad volgen, het buigt nog een keer naar rechts, daarna kom je uit bij een asfaltweg. Steek deze over en daal het smalle asfaltweggetje af, je houdt het water aan je linkerhand. Volg dit pad.

In de bocht naar rechts vind je naast het pad look-zonder-look en zevenblad.

Ga bij de eerste kruising LA. Je komt op een beukenlaan met 2 witte bankjes aan je linkerhand, aan je rechterhand een groot omheind grasveld. Bij de Y-splitsing links aanhouden en brug overgaan. Vervolgens RD de heuvel op.

In het bos staat veel braam.

Neem het eerste pad RA, dit gaat even verderop met een bocht naar links. Blijf dit hoge pad volgen en ga bij de T-splitsing RA de trap af. Beneden LA, houd het water aan je rechterhand. Bij T-splitsing RA brug over en daarna LA en RD, water aan je linkerhand houden.

Bij de kassen (aan de overkant van het water) buigt het pad naar rechts.

In de berm vind je hier witte klaver.

Volg het enigszins slingerende pad.

Aan de rechterkant van het pad staan enkele tamme kastanjebomen.

Pad gaat met bocht naar rechts, om het hoge duin heen, langs het water (aan de linkerkant). (Je kunt hier normaal naar links over het water, in juli 2015 is de brug tijdelijk weggehaald.) Neem het witte bruggetje LA. Eerste paadje schuin LA, links aanhouden. Je loopt weer door de beukenlaan en hebt het omheinde grasveld aan je linkerhand. Op de T-splitsing LA (grasveld aan je linkerhand, het huis aan je rechterhand). Dit pad komt uit op de asfaltweg/oprijlaan, ga hier LA de oprijlaan in ri de P-plaats.

Bijzonderheden

Landgoed Ockenburg is gelegen in het duinlandschap van de Noordzeekust. Het duinlandschap is een smalle strook tussen de zee en het 'binnenland'. Van de zeekant naar de landkant is het duinlandschap opgebouwd uit een serie duidelijk te onderscheiden onderdelen: in zee liggende zandplaten, het strand op de scheidslijn van zee en land, de jonge duinen direct langs het strand en de oude duinen verder landinwaarts. Ockenburg ligt in het oude duinengebied, nu ook wel binnenduinen genoemd.

De strook duinen evenwijdig aan het strand bestaat uit de zogenaamde jonge duinen. Ze zijn pas sinds de middeleeuwen gevormd. De oude duinen zijn langgerekte zandruggen van meestal maar enkele meters hoog en liggen verder landwaarts. Ze zijn enkele duizenden jaren eerder dan de jonge duinen gevormd op strandwallen. Vanwege hun hoge en droge ligging werden de oude duinen door de prehistorische mens al vroeg als woonplaats benut. Bij opgravingen zijn hier in Ockenburgh dan ook bewoningssporen gevonden uit de Bronstijd.

Rond 1650 sticht de dichter Jacob Westerbaen landgoed Ockenburgh als een rustplaats. Oorspronkelijk volgens de Formele Stijl met strakke lijnen ingericht, met rechthoekige bloemperken en geschoren buxushaagjes. In de 18e eeuw worden de tuinen wat minder strak. In de loop van de 19e eeuw ontstond een romantisch landschapspark met vloeiende lijnen en mooie doorkijkjes. Statige beukenlanen imponeren de bezoeker. Ook zijn er vele rododendrons aangeplant, oorspronkelijk afkomstig uit bergachtige gebieden in Azië. Begin 20e eeuw komt het landgoed in bezit van de gemeente Den Haag, en vanaf 2010 is het in beheer bij het Zuid Hollands Landschap.

Net zoals de meeste binnenduinen is ook Ockenburgh vooral begroeid met bos. We vinden er oud eikenbos, statige beukenlanen, open plekken die bestaan uit ruime gazons en manshoge rododendrons. Door het bos naar Huize Ockenburgh loopt de oude brede oprijlaan. Midden in het bos ligt de Koeweide, een groot grasveld waar in vroeger tijden vee werd geweid. Ook vinden we er een aantal vijvers, waarvan de Spiegelvijver de meest opvallende is.

Op de vele gazons en bankjes is het goed toeven voor een heerlijke wildplukpicknick.

___________________________________________________________

Winkel

Pluk! Den Haag Loosduinse Hoofdstraat 1184 Den Haag
Kinderboerderij, heemtuin én grote moestuin/pluktuin. Hier kun je aanvullende ingrediënten kopen.

Openingstijden

Kinderboerderij en de Heemtuin: dinsdag t/m zondag: 9.00-16.30 uur

Lunchroom: woensdag/vrijdag/zaterdag/zondag 10.00 - 16.00 uur.

Website: Pluktuindenhaag.nl


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
wandelroute Wandelroute (2,8 km)
wanneer oogstenOogsttijd
het hele jaar
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • Pluk! Den Haag
streekrecepten
Streekrecept
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen