Routes
 

Foodwalk in de Goudse Hout

Foodwalk in de Goudse Hout

 
Wandelroute vanuit Gouda (5,8 km)
 
Oogsttijd: maart - oktober
 
Ingrediënten: dovenetelblad (paars), bramen, hondsdraf, klaver, paardenbloemblad, paardenbloemenbloesem, smalle weegbree, veldzuring, vlierbessen, vlierbloesem, vogelmuur, watermunt
 
Startpunt

LA = LinksAf; RA=RechtsAf; RD=RechtDoor; ri=richting; straatnaam tussen () betekent dat er niet direct een bordje met die naam zichtbaar is.

Verlaat het NS station Gouda Goverwelle door de trap af te dalen en ga LA onder het spoor door.

Routebeschrijving

Volg het fietspad dat na een paar 100 meter verder naar links buigt. Volg het fietspad tot aan de kruising RA steek de weg over. Pas op drukke weg!

Je komt nu in recreatiegebied de Goudse Hout. In het kader van het project Lekker Landschap worden verspreid over het gebied najaar 2014 diverse eetbare gewassen aangeplant: pruimen, moerbei, hazelaar, hondsroos en diverse frambozen en rode- en zwarte bessen. Deze aanplant gebeurt in samenwerking met de Vrienden van de Goudse Hout.

In de Goudse Hout zelf vind je op diverse plaatsen o.a. bramen, vlier, brandnetel, watermunt, hondsdraf, veldzuring en witte klaver.

Aan de overkant van de weg RD ri de Parkeerplaats Goudse Hout en LA het fietspad op dat om de P-plaats heen loopt (Bereklauwpad; houd de P-plaats aan je rechterhand).

Achteraan bij de P-plaats worden bessen- en frambozenstruiken aangeplant.

Volg dit asfaltfietspad dat met een bocht naar rechts afbuigt. Op de kruising LA. Je komt langs een moestuinencomplex aan je linkerhand.

Op het grasveldje na het moestuinencomplex worden pruimenbomen aangeplant.

Na het moestuincomplex kun je een half verhard paadje aan de linkerkant nemen dat parallel loopt aan het asfaltpad. Negeer de weg naar links. Je komt langs Heemtuin de Goudse Hout aan je linkerhand.

In de Heemtuin Goudse Hout worden door de vrijwilligersgroep Heemtuin Goudse Hout diverse groenten en kruiden gekweekt. De Heemtuin is vrij toegankelijk. Het is NIET toegestaan om groenten of kruiden te plukken en mee te nemen! Bij het bankje aan het water tegenover de Heemtuin wordt hondsroos aangeplant.

Negeer zijweggetjes naar links en volg weer het asfaltpad. Na een paar honderd meter is er een afslag naar links ri het clubgebouw Hondenvereniging en Fietsclub GRTC Excelsior.

Hier is de locatie Bessentuin waar diverse bessen en frambozen worden aangeplant die zullen worden onderhouden door leerlingen van een basischool. Als je op de kruising even naar rechts gaat (halfverhard pad ri waterplas), kom je op de locatie waar enkele moerbeibomen zullen worden aangeplant.

Negeer deze afslag en ga RD het asfaltpad (Kale Jonkerpad) verder volgend. Op de splitsing rechts aanhouden (oostwaarts).

Je loopt om de speelweide heen. Hier zullen bij de bankjes een notenboom en bij de bomengroep struiken hondsroos worden aangeplant.

Volg het pad tot de 1e kruising en ga daar RA.

In de slootkanten langs het pad vind je o.a. watermunt.

Bij kruising met weg naar links RD pad blijven volgen. Op T-splitsing LA. Op kruising RD. Op kruising RA. Daarna op T-splitsing LA en kort daarna op splitsing RA. 1e weg LA, weer 1e LA. Pad blijven volgen, 2 zijpaden naar links negeren, pad buigt bij deze zijwegen naar rechts. Op T-splitsing LA, 1e weg naar rechts negeren en RD gaan. Over een aantal veeroosters kom je uiteindelijk uit op een smalle asfaltweg (Willenskade), ga hier RA ri spoorlijn. Bij de kruising iets links aanhouden ri spoortunnel. Ga onder het spoor door.

Direct na de tunnel als je boven komt LA bruggetje over smal halfverhard paadje in. Pad naar links negeren en RD gaan.

Je komt hier langs diverse bramenstruiken.

Op T-splitsing RA. Je komt weer uit op de weg langs de bebouwing van Goverwelle. Ga RA en neem 2e bruggetje LA Scarlattistraat. 1e weg RA Rossinistraat. Bij kruising Telemannpad RD Rossinistraat blijven volgen die parrallel aan het spoor verder gaat. Bij kruising met Chopinstraat rechts aanhouden, weg langs het spoor blijven volgen (heet ook Chopinstraat). Bij de kruising RA pad (Muziekpad) langs het spoor volgen ri Station Gouda Goverwelle.

Let onderweg goed op! Want niet alleen in de Goudse Hout kunt u eetbare planten, kruiden en vruchten vinden, op veel plekken langs de route is wel wat te vinden.

Deze route is samengesteld door Bureau Mens & Groen in opdracht van De Groene Motor

Bijzonderheden

De route voert door het Hollands Utrechts veenweidegebied met de stad Gouda als start- en eindpunt.

Gouda ligt bij de samenvloeiing van de rivieren Gouwe en Hollandse IJssel. Mede dankzij de binnenvaart groeide Gouda in de middeleeuwen uit tot een belangrijke stad. In 1272 kreeg de stad stadsrechten. Aan het eind van de middeleeuwen was Gouda uitgegroeid tot de vijfde stad van Holland. In de binnenstad is nog altijd een groot aantal historische en monumentale gebouwen te vinden, waarvan het Stadhuis en de Sint-Janskerk de beroemdste zijn. De stad staat bekend om zijn Goudse kaas en de fabricage van kaarsen, pijpen en stroopwafels.

De Goudse Hout is een recreatiegebied aangelegd in de jaren 80 van de twintigste eeuw, op de polder Willens, waarbij de oude verkavelde structuur uit de middeleeuwen grotendeels is behouden. Delen zijn beplant met bomen en struiken, andere delen hebben nog altijd een zeer open karakter. Ook zijn er enkele kleine waterpartijen. Het gebied wordt beheerd door GroenserviceZuid-Holland.

De Goudse Hout en omgeving Gouda behoren tot het Utrechts-Hollands veenweidegebied. Een waterrijk en landelijk gebied met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Het eeuwenoude cultuurlandschap is gemaakt door mensenhanden.

Al in de twaalfde eeuw zijn hier de toen aanwezige moerassen drooggelegd. In het gebied rond Vlist streden de bisschoppen van Utrecht (Het Sticht) en de graven van Holland om het land, met als gevolg dat de provinciegrens Holland en Utrecht hier vele malen van plaats verwisselde. Met het droogleggen van de moerassen kwam het veen aan de oppervlakte en ontstond het karakteristieke verkavelingspatroon van lange rechthoekige percelen omgrensd door sloten. Aanvankelijk werd het gebied gebruikt voor akkerbouw. Delen zijn vergraven om er turf van te maken, zo zijn bijvoorbeeld de Reeuwijkse Plassen ontstaan. Door de ontwatering zakte het veen en werd het gebied natter waardoor het nu nog alleen nog geschikt is voor graslanden. Melkveehouderij is ook nu nog de voornaamste agrarische activiteit. De beroemde Goudse kaas komt uit het gebied rond Gouda. Water en weilanden worden afgewisseld door karakteristieke dorpen en buurtschappen met een agrarisch karakter.

__________________________________________________________

Winkel

De Natuurwinkel Lange Groenendaal 99 Gouda
www.natuurwinkelgouda.nl

Openingstijden:
maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en zaterdag van 8.30 - 18.00
donderdag en vrijdag van 8.30-19.00


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
wandelroute Wandelroute vanuit Gouda (5,8 km)
wanneer oogstenOogsttijd
maart - oktober
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • De Natuurwinkel
streekrecepten
Streekrecept
Goudse Hout
Goudse Hout
wildplukken
bessentuin Goudse Hout
wilde planten salade
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen