Routes
 

Das lekker kuieren op Tongelaar

Das lekker kuieren op Tongelaar

 
Wandelroute vanuit Mill (6,3 km)
 
Oogsttijd: het hele jaar
 
Ingrediënten: meidoornbessen, hazelnoten, peren, rozenbottel, brandnetel, dovenetelblad (wit), hondsdraf, meidoornblad, vogelmuur, zevenblad
 
Startpunt

Start en eindpunt: Parkeerplaats Hoogedijk /Vaardijk in Mill.

RA = rechtsaf LA = linksaf RD = rechtdoor

Heeft u een GPS-apparaat met de juiste app (bijv. Topo GPS) dan kunt u via deze link het kaartje downloaden

Via deze link kunt u de folder van de route downloaden.

Routebeschrijving

Vanaf de parkeerplaats loopt u richting Kasteel Tongelaar. 

In het najaar kunt u rond de parkeerplaats volop rozenbottels plukken voor bijvoorbeeld een lekkere pizza.

Voor het bereiken van het kasteel in de bocht net achter de schuur RA. Links ziet u een hoogstamfruitboomgaard met peren- en appelbomen.

Ga achter de schuur weer RA. Aan het eind van dit kruidenrijke pad gaat u LA het Perenlaantje in.

Het Perenlaantje met zijn fraaie doorkijkjes over zonovergoten weilanden biedt naast de mogelijkheid tot het plukken van een lekker sappige peer ook een ondergroei van kruiden als vogelmuur voor verwerking in een salade.

Let ook eens op sporen van de das. Ontdek ‘wissels’ (paadjes) in de bermen en haren aan de prikkeldraad waar de das de vochtige graslanden opgaat om regenwormen bijeen te scharrelen. Deze zoetekauw versmaad een gevallen peertje ook niet.

Aan het eind van dit laantje LA. Volg vanaf dit punt de paaltjes met de blauwe koppen.

Op de hoge akkers aan uw linkerhand wordt op biologische wijze graan geteeld. Graanpletterij de Halm uit Heeswijk verwerkt dit graan tot biologische muesli. De bloemrijke akkerranden lokken veel insecten die weer als voedsel dienen voor de vogels. Deze vorm van natuurlijke insectenbestrijding houdt de akker vrij van plagen. Na de graanoogst wordt als groenbemester mosterd of klaver ingezaaid.

Op de T-splitsing volgt u de blauw/rode route RA, richting wandelknooppunt 22.

De blauw/rode route leidt LA langs de Broekkant waar bij helder weer in het noordoosten de stuwwal bij Nijmegen zichtbaar is. Deze stuwwal ontstond tijdens de voorlaatste ijstijd (180.000-130.000 jaar geleden) als gevolg van het opstuwen van zand en grind door gletsjers.

Naast kruiden als witte dovenetel, vogelmuur, brandnetel, hondsdraf en zevenblad, zijn er op verschillende plaatsen ook boerenwormkruid en struiken als sleedoorn en hazelaar te vinden.

De mooie boerderijen aan de Meisevoort zijn op terpen gebouwd om de bewoners te beschermen tegen het wassende Maaswater.

Pluk hier in het voorjaar wat frisse blaadjes van de meidoornstruiken voor op een boterham met kaas of door een aardappelsalade. Nog laat in het najaar kun je hier meidoornbessen plukken, waarmee je gelei voor snoepjes kunt maken.

Achter de slagboom bij knooppunt 68 LA (richting knooppunt 69); hier verlaat u de blauw/rode route.

Langs deze imposante laan - kenmerkend voor het landgoed - staan veel hazelaars. In het najaar kunt je hier hazelnoten oogsten voor lekkere hazelnootnougat.

Bij de kruising ligt het bakhuisje. Veel boerderijen hadden vroeger een eigen bakhuisje, maar op Tongelaar lag centraal op het landgoed slechts één bakhuisje voor acht boerderijen. Deze werd in de Tweede Wereldoorlog voor het laatst gebruikt.

RD de kruising oversteken naar het kasteel.

Gaat u LA in plaats van RD dan komt ubij de werkschuur waar u van september tot en met december pompoenen kunt kopen van het bedrijf Ecologisch Beheer. Lekker om te verwerken in een pompoen-perencake  waar u ook de lekkere peren van Tongelaar in verwerkt.

Ecologisch Beheer Wageningen beheert op Tongelaar de akkerbouwgronden op ecologische wijze.

Na het kasteel RA de laan volgen tot aan de parkeerplaats.

Deze route is samengesteld door het Brabants Landschap

Bijzonderheden

Landgoed Tongelaar
Tongelaar is een eeuwenoud landgoed op rivierklei. Het is in het verleden door de Maas opgebouwd en draagt daar nog de sporen van. Het overgrote deel bestaat uit kleinschalig cultuurland fraai gemoduleerd door strepen bos, lanen en houwallen.

Een landschap waar de das zich helemaal thuis voelt. Voor dit sluwe nachtdier dat je maar zelden ziet zijn vele houtwallen ingeplant met besdragende struiken waar wij graag ook wat van plukken!

Centraal op het landgoed ligt het kasteel omringd door boerderijen in het groen.

Veel bos is aan het begin van de 19e eeuw gerooid. Dit was nodig om het systeem van de ‘Beerse Overlaat’ te laten functioneren. Om het benedenstroomse gebied (met de stad ’s Hertogenbosch) te vrijwaren van overstromingen werd het bovenstroomse deel op geofferd. Een verlaagd dijkgedeelte gaf de Maas in het winterhalfjaar de gelegenheid het daarachter liggende land onder water te zetten.

Boerderijen werden op terpen geplaatst om droge voeten te houden.

Kasteel Tongelaar
Kasteel Tongelaar is tegenwoordig in gebruik als feest- en vergaderlocatie. Het kasteel is een officiële trouwlocatie voor de gemeente Mill. Ook kunt u er terecht voor (kook)workshops, culinaire concerten en overnachtingen. Het kasteel is ingericht met een kunstexpositie, die elk kwartaal wisselt.

De vroegere toegang tot de binnenplaats, de poorttoren, dateert van de 15e eeuw en is daarmee het oudste deel van het kasteel.

In de poorttoren is een informatiepunt van Brabants Landschap. Een prachtige film van Mark Kapteijns toont o.a. een kijkje in het leven van de dassen op Tongelaar. Ook is hier informatie verkrijgbaar over de natuur in de omgeving van het landgoed.

Openingstijden: zondag van 11.00-17.00 uur; wo 13.00 tot 17.00 uur; do 9.00 tot 12.00 uur

____________________________________________________________

Winkel

Werkschuur Landgoed Tongelaar Tongelaar 12 Mill
Bij de werkschuur van Landgoed Tongelaar staat van september t/m december een kraampje waar u o.a. pompoenen kunt kopen.


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
wandelroute Wandelroute vanuit Mill (6,3 km)
wanneer oogstenOogsttijd
het hele jaar
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • Werkschuur Landgoed Tongelaar
streekrecepten
Streekrecepten
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen