Routes
 

Bottel Banjerroute Bentwoud

Bottel Banjerroute Bentwoud

 
Wandelroute vanuit Bentwoud (3,6 km)
 
Oogsttijd: het hele jaar
 
Ingrediënten: rozenbottel, appels, brandnetel, duizendblad, duizendbladbloem, hazelnoten, hondsdraf, hondsdraf, kamille, klaver, klaverblad, pruimen, sleedoornbessen, walnoten
 
Startpunt

Parkeerplaats Bentwoud ten zuiden van de Golfbaan Bentwoud. Deze is bereikbaar vanaf de rotonde aan de N209 ter hoogte van Benthuizen; volg borden Parkeerplaats Bentwoud.

OV: Buslijn 186 of 187 (vanuit Gouda/Alphen a.d. Rijn) of 165 (vanuit Zoetermeer/Alphen a.d. Rijn) Arriva halte Driesprong en vervolgens langs N207 lopen richting Benthuizen, voor HSL viaduct linksaf richting Golfbaan Bentwoud. Daar waar de asfaltweg naar links afbuigt RD lopen over halfverhard pad tot einde P-plaats (ca. 3 km).

Routebeschrijving

Deze route is samengesteld door Bureau Mens & Groen in opdracht van Staatsbosbeheer

LA = LinksAf; RA=RechtsAf; RD=RechtDoor; ri=richting; straatnaam tussen () betekent dat er niet direct een bordje met die naam zichtbaar is.

Honden zijn op deze route welkom, op voorwaarde dat ze aangelijnd zijn.

LET OP! Deze banjerroute is een echte avontuurlijke struinroute en gaat grotendeels over ongebaande paden dwars door het gebied heen. Dat betekent dat je rekening moet houden met hoog opschietend (en soms prikkend) onkruid, natte tot zeer natte plekken en plassen, een soms zeer onregelmatige ondergrond en een niet al te nauwkeurige beschrijving van de weg die je moet gaan (download de waypoints* op je GPS voor betere oriëntatie). Zorg dus ook voor stevig, waterdicht schoeisel en kleding die tegen een stootje kan. Loop je liever over gebaande paden dan kun je de blauwe paaltjesroute (4,5 km) volgen. Zo af en toe kruist deze banjerroute deze paaltjesroute en kun je er soms ook voor kiezen deze een stukje te volgen i.p.v. de beschreven banjerroute (beschreven alternatief).

*Waypoints zijn de diverse punten (coördinaten) waarlangs de route loopt en die je kunt opslaan in je GPS-ontvanger (een elektronisch apparaat wat je exacte positie op aarde kan weergeven). De waypoints voor deze route kun je vanaf de website downloaden op je apparaat. Door telkens met je GPS te navigeren richting een volgend waypoint kun je de route afleggen.

LET OP 2! Het Bentwoud is volop in ontwikkeling en het kaartje dat u bij deze route ziet staan geeft dan ook geen representatief beeld van hoe het gebied er inmiddels uitziet. Ook zullen er de komende tijd nog regelmatig veranderingen plaatsvinden, ook in de padenstructuur. Zo gaan voorjaar 2016 de hoogspanningsmasten verdwijnen en komen er wat half verharde paden bij (die nu onverhard zijn). De actualiteiten zijn te vinden op de website Bentwoud van Staatsbosbeheer.

Naast de P-plaats zijn in november 2015 50 stuks hondsrozen aangeplant in het kader van het project Lekker Landschap. Als de bottels rijp zijn, kun je deze plukken voor een lekkere jam. In de slootkanten bij de P-plaats staat o.a. witte krodde, duizendblad en kamille.

Verlaat de P-plaats (waypoint 99) aan de zuidzijde en volg het asfaltfietspad door de weide richting het bos.

In het grasveld naast het fietspad tref je o.a. hondsdraf en brandnetel aan. In de opgaande beplanting rechts van het pad staat o.a. veel hazelaar.

Bij het begin van het bos gaat links een smal paadje tussen de bomen het bos in (waypoint 101).

Langs het paadje staan brandnetels en sleedoorn

Bij een wat meer open plek LA (waypoint 103). Je komt door een stuk met aanplant van zomereik en rozen (waypoint 105). Dit paadje komt tenslotte uit bij een sloot (waypoint 106). Ga hier RA langs de sloot.

Rechts naast het pad staat o.a. hazelaar

Als je weer aan de bosrand komt kun je LA de sloot oversteken (waypoint 108). Ga direct LA en loop weer langs de sloot terug. Tegenover het punt waar je voor het eerst bij de sloot kwam (dat is ca. 70 meter nadat je de sloot ben overgestoken) RA bij een zomereikenaanplant het paadje in (waypoint 109).

Je komt langs een aanplant van zwarte elzen (links). Er staat o.a. haagbeuk. Let op! Verderop loop je door land met diverse greppeltjes, de ondergrond is hier zeer onregelmatig. Je komt uit bij een sloot met rietkraag (waypoint 113), ga daar RA langs de sloot.

Op deze plek groeit veel klaver

Je komt uit op een halfverhard pad. Ga hier LA (waypoint 114). Je kruist vervolgens een betonpad (met blauw paaltje). Ga RD de houten brug over onder de hoogspanningsleiding (waypoint 115). Het pad buigt naar L, ga hier RD (waypoint 116). Paadje naar R negeren, ga RD ri wilgenaanplant. Je komt langs een bankje (waypoint 117). Volg het paadje door de wilgen, dit komt uit op een onverhard graspad met veel klavers (waypoint 118).

Loop RD in de richting van de houten paal (uitkijkpost voor roofvogels; waypoint 119). Je komt uit bij een rietveld waar je via een smal paadje doorheen kunt lopen (dit kan zeer nat zijn!). Houd de wilgen aan je linkerhand (waypoint 121) en ga bij de splitsing R (waypoint 123).

Je komt door aanplant van sleedoorn.

Ga LA buigend richting de houten paal. Je komt dan langs een met gras begroeid heuveltje/amfitheater (waypoint 126). Ga hier RA het brede halfverharde pad op. Dit komt uit bij een kunstwerk (waypoint 127). Ga hier RA en loop langs de rand van de wilgenaanplant (die je dus aan je linkerhand houdt). Ga LA het wilgenbos in (waypoint 129). Als je uit het bos komt, kom je door een aanplant met rozen, loop richting het halfverhard pad daarachter (wayopint 132) en ga op het pad LA. Alternatief: vanaf kunstwerk kun je ook meteen LA het halfverharde pad nemen.

Tegenover de 2e populier (vanaf het kunstwerk gerekend) links van het pad RA de beukenaanplant inlopen (waypoint 133). Loop in de richting van de houten paal (waypoint 136). Loop vanaf de paal in de richting van de flat met het platte dak dat je in de verte ziet. Je komt uit bij een rietveld. Ga hier LA en loop langs de rand van het rietveld (dat je dus steeds aan je rechterhand houdt). Dit gaat door een zomereikenaanplant. Uiteindelijk komt je uit bij een wandelbankje naast het halfverharde pad (waypoint 138), ga daar RA het halfverharde pad op. (Alternatief: i.p.v. tegenover de populier door de beukenaanplant RA te gaan kun je ook het halfverharde pad verder volgen tot aan het bankje rechts van het pad).

Bij het bankje staat een notenboom die in november 2015 is aangeplant in het kader van het project Lekker Landschap.

Volg het halfverharde pad en ga bij de Y-splitsing RD.

Bij een open plek links van het pad zijn in het kader van het project Lekker Landschap 3 pruimen aangeplant (waypoint 139).

Ga ca. 50 m. voor de T-splitsing RA een graspad op (waypoint 140). Dit gaat even verderop LA ri. een onverhard pad (waypoint 141).

Steek het pad over en loop RD tot aan de sloot, ga hier RA langs de sloot.

Langs dit deel van het pad staat hondsdraf.

Je komt uit op een halfverhard pad (waypoint 143). Steek hier LA de sloot over en ga direct daarna weer RA het graspad langs de sloot in de ri van de golfbaan. Je vervolgt dus als het ware het pad langs de sloot, maar nu aan de andere kant ervan.

Vlak voor het bord van de golfbaan LA een breed graspad richting een bankje (waypoint 144). Dit pad buigt na het bankje naar L.

Je komt door een aanplant van rozen.

Op de T-splitsing RA ri betonpad (waypoint 145). Bij het betonpad RA (waypoint 146). Dit pad buigt L en je komt bij een open veldje met een bankje.

In het veldje zijn 3 appelbomen aangeplant en in het kader van het project Lekker Landschap in november 2015 eveneens 2 notenbomen.

Loop over het veldje ri de 3 appelbomen (waypoint 148). Je ziet dan een graspad daarachter ri de P-plaats (waypoint 149), Volg dit graspad. Even verderop is er een diepe kuil, waar veel water in kan staan. Ga dan even naar R en neem een smal paadje door het riet. Dit kan eveneens zeer nat zijn en een plas water bevatten, maar is ondieper zodat je er net doorheen kunt waden (waypoint 150).

Ga verder over het pad ri de P-plaats.

Bijzonderheden

Het Bentwoud is een jong tot zeer jong bos dat ligt in een voormalig akkerbouwgebied. Waar ooit de spruiten, tarwe en aardappelen op het land stonden groeien nu steeds meer bomen en struiken. Het gebied ligt lager dan de omgeving, iets wat je bijvoorbeeld merkt als je vanuit Boskoop richting Benthuizen rijdt: na de rotonde aan de westkant van Boskoop daalt de weg enigszins af. Het gebied is dan ook een zogenaamde 'droogmakerij' en feitelijk de kleiige bodem van een voormalige waterplas, de Zuidplas, nu de Zuidplaspolder.

Lees verder over het Bentwoud.

_________________________________________________________

Winkels

Korenmolen De Haas Dorpsstraat 141 Benthuizen
Openingstijden

Vrijdag van 13:30 tot 16:00
Zaterdag van 10:00 tot 16:00

www.molendehaas.nl

Landwinkel Sonneveld Omleidingsweg 2 Benthuizen
Openingstijden

Woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

www.landwinkel-sonneveld.nl


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
wandelroute Wandelroute vanuit Bentwoud (3,6 km)
wanneer oogstenOogsttijd
het hele jaar
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • Korenmolen De Haas
  • Landwinkel Sonneveld
streekrecepten
Streekrecept
foto: Maurice Kruk
foto: Maurice Kruk
foto: Maurice Kruk
foto: Maurice Kruk
foto: Maurice Kruk
foto: Maurice Kruk
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen