Routes
 

Bosbessenplaatcake uit Groesbeek

Bosbessenplaatcake uit Groesbeek

 
Wandelroute vanuit Groesbeek (5,3 km)
 
Oogsttijd: het hele jaar
 
Ingrediënten: bosbessen, beukennootjes, brandnetel, dennentopjes, dovenetelblad (paars), lijsterbessen, look-zonder-look, tamme kastanjes, vlierbessen, vlierbloesem
 
Startpunt

Startpunt voor deze wandelroute is het centrum van Groesbeek, waar de oude spoorlijn de Dorpsstraat kruist (direct naast het gemeentehuis).
In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid.

Bus: lijn 5 vanuit Nijmegen. In Groesbeek uitstappen bij halte Centrum. 

Routebeschrijving

Volg het fietspad naast het oude spoorlijntje in westelijke richting. Na 850 meter komt u bij een oude spoorwegovergang in het bos. Rechts - net na de rood-witte slagboom - staat het eerste witte paaltje. 

Volg deze witte paaltjesroute en loop aan het eind weer via het fietspad langs het oude spoorlijntje terug naar het dorpscentrum.

Meer informatie over deze route vindt u ook op de website van Staatsbosbeheer.

Bijzonderheden

Het Groesbeekse Bos ligt op de stuwwal van Nijmegen, zo’n 80 meter boven de zeespiegel. Deze stuwwal dankt zijn vorm aan de ijsmassa’s uit de derde ijstijd, die toen uit verschillende lagen grond was opgebouwd en vooruit werden gestuwd. Deze verscheidenheid aan grondsoorten geeft het gebied nu zijn typische karakter: een grote variatie in planten en bomen.

Bijzondere planten- en diersoorten

Het Groesbeekse Bos is aangeplant voor de productie van hout. Het gevolg was een eentonig productiebos. Kaarsrechte wegen en voornamelijk naaldbomen bepaalden het beeld. Tegenwoordig gaan in het Groesbeekse Bos natuur- en recreatiedoelen hand in hand. Daarvoor is een meer natuurlijk en gevarieerd bos nodig. Dit betekent meer dood hout, open plekken en meer loofbomen zoals eik, beuk en lijsterbes. De grotere variatie in het bos trekt ook meer dier- en plantensoorten aan. Naast bos is er ook het heidegebied Mulderskop, ingeklemd tussen de spoorlijnen naar Venlo en Kleef. Hier bloeit de zeldzame rode dopheide en voelen bijzondere soorten zoals zadelsprinkhaan, gladde slang en zandhagedis zich thuis.

Bosbes

In de maanden juli en augustus zijn er in het hele gebied bosbessen te vinden. Dat kan het ene jaar wat meer zijn dan in het andere. Bosbessen gevonden op de route, maak daar dan eens een overheerlijke cake van.

In de geschiedenis van Groesbeek speelt de bosbes een belangrijke rol. In 1918 werd hierover al het volgende geschreven:
De boschbes heeft in het bestaan der Groesbekers een overwegende rol gespeeld. In haar milde jaarlijksche oogst van donkerblauwe vruchtjes vond menig plukker aanleiding het bedrijf 'in het groot' te gaan uitoefenen. Trouwens de Groesbeker eischt het vrije plukrecht in zijn boschen voor zich op, evenals de vrijheid van hout te kappen en wild te verschalken. Er is in heel Nederland geen dorpsbevolking aan te wijzen, die met zoo veel vertrouwen op de goede gaven der natuur een bestaan wist te scheppen uit hetgeen bosch en veld aanboden.

Bosbessen- en aardappelenvakantie

Vooral vrouwen en kinderen gingen er op uit en verder mannen die geen of weinig werk hadden. Ieder gezin ging plukken, behalve die van hogere ambtenaren, de gegoede middenstand en grote boeren. Het seizoen begon wanneer de vlier bloeide, omstreeks Sint Jansdag (28 juni) en het duurde vier weken.
Omdat de pluk voor veel families een onmisbare bron van inkomsten vormde, was de hulp van schoolgaande kinderen onontbeerlijk. Om schoolverzuim tegen te gaan werd in het begin van de vorige eeuw de zomervakantie te Groesbeek opgesplitst in de bosbessen- en de aardappelenvakantie. Voor de meeste kinderen was het een gruwel, een halve dag of meer bessen te moeten plukken of aardappelen te rapen. De bosbessenvakantie is rond 1955 afgeschaft.

Nieuwe groene hoedjes

In 1907 schrijft Catharina Cools in het tijdschrift De Levende Natuur over de Groesbeekse bevolking:
(… ) Het is een zeer arm volk, zooals ik nog nooit zag, maar blijmoedig en elkaar helpend in alles. Dat blauwbessen zoeken is wel hun grootste jaarlijkse bron van inkomsten en wordt er dan veel verdiend zoo’n tijd, daar des morgens al heel vroeg onder vrolijk gezang naar het ´Wald´ trekkende troepjes, heel wat emmers met bessen mee naar huis brengen en er voor een klein vaatje daarmee in Engeland graag f. 1,- wordt betaald. Doch het gaat hier: zoo gewonnen zoo geronnen, en het in dien tijd vol zitten van de nogal talrijke kroegjes in het kleine, eigenlijke dorp, getuigt hiervan, als ook de vele nieuwe groene hoedjes met veeren der mannen en de kleurige dito’s en dasjes der vrouwen wijst op een nog anderen hartstocht die hier bepaald typisch is. (….)

Avonturenbos

Langs de route ligt ook het Avonturenbos. Hier staan speeltoestellen zoals een zweefpad tussen de bomen, een boomhut, een halfondergrondse hut, een smokkelpad en allerlei toestellen waarin je kunt klimmen, hangen, zitten, liggen, schuilen en rollen. Alles is gemaakt van hout uit het bos. Zie ook www.avonturenbos.nl

_________________________________________________________

Winkels

Jan Linders Burgemeester Ottenhoffstraat 1 Groesbeek

Imkerij De Bosrand Binnenveld 37 Groesbeek
De Bosrand heeft geen vaste openingstijden. Kijk voor meer informatie op hun website.


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
wandelroute Wandelroute vanuit Groesbeek (5,3 km)
wanneer oogstenOogsttijd
het hele jaar
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • Imkerij De Bosrand
  • Jan Linders
streekrecepten
Streekrecept
blad van de bosbes
bosbes
hierin verzamelde men vroeger de bosbessen
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen